Pomyśl, zanim wrzucisz

10/06/2016
 Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Pomyśl zanim wrzucisz, Czy wiesz, co inni mogą zrobić ze zdjęciem Twojego dziecka umieszczonym w Internecie?

 Cele: Kampania ma na celu uwrażliwienie rodziców i opiekunów, którzy są użytkownikami przestrzeni wirtualnej, na problem bezrefleksyjnego publikowania zdjęć dzieci w sieci. Pomysłodawcom akcji zależy na zwróceniu uwagi na kwestie ochrony prywatności i potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z nieodpowiedzialnego udostępniania zdjęć dzieci.

Adresaci: rodzice, opiekunowie

Czas trwania: 15.07.2013 – 30.09.2013 r.

Media: Internet, plakaty promocyjne

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), Agencja reklamowa Publicis, Apollo Music, Warexpo. Kampania prowadzona w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci” przy wsparciu finansowym Programu Prevention of and Fight against Crime Komisji Europejskiej.

Materiały kampanii:

Pliki do pobrania