Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę

Jesteśmy organizacją pozarządową, która kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci

Przekaż 1,5% podatku na FDDS

KRS 0000204426

32% 

dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych

22%

nastolatków samookalecza się

8%

dzieci nie ma obok siebie żadnej zaufanej osoby

Jak pomagamy?

Udzielamy bezpłatnej pomocy dzieciom,
 które doświadczyły krzywdzenia

Prowadzimy sieć Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, w których udzielamy kompleksowej i bezpłatnej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

Przejdź

Pomagamy telefonicznie dzieciom i młodzieży w kryzysie. Udzielamy wsparcia rodzicom i nauczycielom w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

Przejdź

Podpowiadamy, co można zrobić, gdy pojawia się podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone; jakie instytucje mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i udzielić pomocy.

Przejdź

Udzielamy bezpłatnej i specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy. Wsparcia udzielają psycholożki, które porozumiewają się w języku ukraińskim i rosyjskim. 

Przejdź

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

 wspiera działanie 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas